Pravilnik

ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V ULIČNI KOŠARKI

 

VODJA TEKMOVANJA: Nejc Jevšnik

KRAJ TEKMOVANJA: Srednješolski center Krško – Velika športna dvorana (lokacija št. 18)

 

ZAČETEK TEKMOVANJA: 10. 6. 2017 od 8.00 ure dalje po izžrebanem vrstnem redu

POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 15 minut pred pričetkom tekmovanja

 

1. TEKMOVANJE

 

Tekmuje se v športni panogi ulična košarka.

 

2. SESTAVA EKIPE

 

Ekipa šteje tri (3) igralce in dve (2) rezervi.

 

3. VRSTNI RED TEKMOVANJA

 

Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Tekmuje se na 2 košarkaških igriščih.

 

4. ČAS TEKMOVANJA

 

Igra se do doseženih 15 točk oz. največ 15 minut. Prijava ekip je potrebna najkasneje 15 minut pred začetkom tekmovanja.

 

5. POTEK TEKMOVANJA

 

Za žogo se žreba. Igra se na polovici igrišča (označena je tudi distančna linija 6,75 m). Vsak koš šteje eno (1) točko iz igre in iz prostega meta. V primeru meta izza distančne linije 6,75 m dve (2) točki.

Po doseženem košu dobi žogo nasprotna ekipa, ki mora izvajati podajo izza »out« linije.

 

Menjava posesti žoge – ko obrambna ekipa dobi žogo, se le-ta mora vrniti na linijo 6,75 m. Prosti met se izvaja po prekršku ob metu na koš (izza 6,75 m – dva meta). Bonus 6 osebnih napak ekipe – sedma

(7) se izvajajo prosti meti. Nadaljevanje igre po prostem metu v primeru zadetega enega ali dveh prostih metov, izvaja obrambna ekipa. Ekipi skačeta za žogo (žoga se mora dotakniti obroča).

 

Nešportna napaka pomeni izvajanje prostega meta in žoge s strani. Igralec, ki naredi dve nešportni napaki, je izključen do konca tekme (s pravico menjave).

 

Obešanje na obroč je tehnična napaka (en prosti met in žoga s strani). Osebne napake se seštevajo.

 

Vsak igralec po petih (5) osebnih napakah mora biti zamenjan. Ekipa z dvema igralcema izgubi tekmo

 

z rezultatom 2 : 0. Zadrževanje žoge označi sodnik z dvignjeno roko in odšteva osem (8) sekund.

 

Menjava je možna ob vsaki prekinitvi igre po predhodni najavi pri sodniku.

 

Ekipa, ki zamuja več kot tri minute, izgubi tekmo z 2 : 0. Time out – vsaka ekipa ima enega. Igra se izvaja s strani:

  • po prekršku, ki ne pomeni prostih metov,
  • po napakah (koraki, dvojna – pravila KZS),
  • po time outu.

Ekipe nastopajo v enotnih dresih s številkama (spredaj in zadaj). V primeru nešportnega obnašanja ekipe lahko sodnik po opozorilu in posvetu z vodjo tekmovanja prekine tekmo in ekipo diskvalificira.

 

Začetni pari ekip bodo razvrščeni na osnovi žreba. Za vse veljajo pravila KZS in po odločitvi vodje tekmovanja ter v zadnji fazi vodstva tekmovanja.

 

Od udeležencev turnirja se pričakuje tekmovanje v športnem duhu in prijateljskem druženju.

 

6. OPREMA

 

Tekmovalci uporabljajo lastno športno opremo. Za igralce je obvezna športna obutev. Žoge priskrbi organizator.

 

7. VRSTNI RED EKIP

 

Igra se do 15 (zmaga ekipa, ki prva doseže 15 točk). Igra se 15 minut (zmaga ekipa, ki doseže večje število točk). V primeru neodločenega rezultata se izmenično izvajajo prosti meti ena na ena. Prva meče ekipa, ki je imela žogo na začetku tekme. Igra se po izločilnem sistemu – na izpadanje.

 

8. EKIPE / TEKMOVALCI

 

Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani direktorja podjetja.

 

Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.

 

Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.

 

Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.

 

9. REŠEVANJE SPOROV

 

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev vodje tekmovanja je dokončna. V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega Pravilnika. Odločitev razsodišča je dokončna. 

 

10. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si