Pravilnik

ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

 

VODJA TEKMOVANJA: Robert Ferenčak (031 394 084)

KRAJ TEKMOVANJA: OŠ Leskovec pri Krškem – Velika športna dvorana (lokacija št. 14)

 

ZAČETEK TEKMOVANJA: 10. 6. 2017 od 8.15 ure dalje po izžrebanem vrstnem redu

POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 15 minut pred pričetkom tekmovanja

 

1. TEKMOVANJE

 

Tekmuje se v športni panogi streljanje z zračno puško.

 

2. SESTAVA EKIPE

 

Tekmovanje se odvija posebej v moški in posebej v ženski konkurenci. Ekipa je sestavljena iz treh strelcev in treh strelk. V moški ekipi lahko sodelujejo ženske le, če nimajo svoje ženske ekipe. V ženski ekipi ne morejo tekmovati moški. Vsaka ekipa ima kapetana. Vsaka ekipa ima lahko 1 rezervo. V ekipi tekmujejo 3 tekmovalci.

 

3. VRSTNI RED TEKMOVANJA

 

Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Tekmuje se na 39 steznem strelišču.

 

4. ČAS TEKMOVANJA

 

Tekmovalec ima na voljo 10 minut za poizkusne strele ter 25 minut za oceno. Ekipa mora biti na strelišču 20 minut pred nastopom, skladno z vnaprej pripravljenim razporedom. Tekmovalne skupine bodo sledile:

 

1. skupina: 8:15 - 8:50

2. skupina: 9:00 - 9:35

3. skupina: 9:45 - 10:20

4. skupina: 10:30 - 11:05

5. skupina: 11:15 - 11:50

6. skupina: 12:00 - 12:35

 

5. POTEK TEKMOVANJA

 

Strelja se neomejeno poskusnih strelov in 20 strelov za oceno. Čas streljanja je 35 min. Strelja se po

dva strela v tarčo R-8.

 

6. OPREMA

 

Strelja se s serijsko zračno puško (kalibra 4,5 mm) z izhodno hitrostjo manjšo od 200 m/s. Dovoljene

so samo puške z odprtimi namerilnimi napravami.

Puške prinesejo tekmovalci s sabo. Uporaba strelskih očal, jopičev, rokavic in čevljev ni dovoljena.

 

7. VRSTNI RED EKIP

 

a) Vrstni red tekmovalnih ekip se določi na podlagi doseženega števila krogov. Seštevajo se krogi vseh treh članov ekipe. Zmaga ekipa z največjim številom doseženih krogov.

b) V primeru enakega števila krogov je višje uvrščena ekipa z večjim seštevkom krogov zadnje serije.

c) V primeru, če so ekipe tudi po tem kriteriju izenačene, o vrstnem redu odloča večje število zadetih desetk, zatem devetk itd.

 

8. EKIPE / TEKMOVALCI

 

Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani direktorja podjetja.

 

Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.

 

Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja bo preprečil dostop na tekmovališče tekmovalcem, ki ne bodo upoštevali pravil in tistim, ki bodo kazali znake vpliva nedovoljenih substanc. Organizator ne odgovarja za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.

 

Na tekmovališče je, zaradi narave tega športnega tekmovanja, prepovedan vstop alkoholiziranim osebam. Preizkus alkoholiziranosti se sme izvesti pri osebah, za katere je podan utemeljen sum, da so pod vplivom alkohola. Preizkus izvede strokovno usposobljena oseba, skladno s pravilnikom s področja VZD organizatorja Komunaliade.

 

Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.

 

9. REŠEVANJE SPOROV

 

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev vodje tekmovanja je dokončna. V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega

 

Pravilnika. Odločitev razsodišča je dokončna.

 

10. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si