Pravilnik

ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V ŠAHU

 

VODJA TEKMOVANJA: Samo Štajner (040 235 113)

KRAJ TEKMOVANJA: Osnovna šola Leskovec pri Krškem – večnamenski prostor 2 (lokacija št. 15)

 

ZAČETEK TEKMOVANJA: 10. 6. 2017 od 8.15 ure dalje po izžrebanem vrstnem redu

POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 15 minut pred pričetkom tekmovanja

 

1. TEKMOVANJE

 

Tekmuje se v športni panogi šah.

 

2. SESTAVA EKIPE

 

Ekipa šteje dva tekmovalca in eno rezervo. Ekipe so lahko mešane (moški, ženske).

 

3. VRSTNI RED TEKMOVANJA

 

Tekmovanje poteka po vrstnem redu, ki ga oblikuje računalniški šahovski program. Predvideni

razpored je partija na vsakih 25 minut, tekoče do zaključka.

 

4. ČAS TEKMOVANJA

 

Igralni čas je deset minut na igralca. Prijava ekip vsebuje poimensko listo igralcev po deskah, ki jo je potrebno dostaviti organizatorju najkasneje 15 minut pred začetkom tekmovanja. Pari za prvo kolo bodo narejeni na osnovi žreba, ki bo opravljen pred pričetkom tekmovanja. Ekipe z ELO ratingiranimi igralci bodo razvrščene z višjimi štartnimi številkami na podlagi ekipnega ratinga, ostale ekipe prejmejo preostale štartne številke naključno. Najvišja štartna številka je številka (1).

 

5. POTEK TEKMOVANJA

 

Tekmuje se po veljavnem pravilniku FIDE z dodatkom za hitropotezni šah. Tekmuje se po švicarskem sistemu v 9. krogih. Ekipa, ki je v paru prva navedena, ima na prvi šahovnici bele figure, na drugi pa črne.

 

Z določili pravilnika so pred začetkom tekmovanja seznanjeni vsi udeleženci turnirja.

 

6. OPREMA

 

Organizator priskrbi vso opremo za igranje (igralne plošče, figure, ure).

 

7. VRSTNI RED EKIP

 

Kriterij za končno uvrstitev je:

  • osnovne točke;
  • dvoboj točke;
  • medsebojni rezultat;
  • Bucholz po osnovnih točkah;
  • za prva tri mesta naknadno dvoboj, troboj (igralni čas 5 minut, zlato pravilo).

8. EKIPE / TEKMOVALCI

 

Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani direktorja podjetja.

 

Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.

 

Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.

 

Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.

 

9. REŠEVANJE SPOROV

 

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev vodje tekmovanja je dokončna. V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega Pravilnika. Odločitev razsodišča je dokončna.

 

10. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si