Pravilnik

ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V PIKADU

 

 

VODJA TEKMOVANJA: Branko Kostrevc (041 331 423)

KRAJ TEKMOVANJA: Srednješolski center Krško – Galerija športne dvorane (lokacija št. 12)

 

ZAČETEK TEKMOVANJA: 10. 6. 2017 od 8.00 ure dalje po izžrebanem vrstnem redu

POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 15 minut pred pričetkom tekmovanja

 

1. TEKMOVANJE

 

Tekmuje se v športni panogi pikado.

 

2. SESTAVA EKIPE

 

Tekmovanje se odvija posebej v moški in posebej v ženski konkurenci. Ekipa je sestavljena iz treh igralcev ali igralk. V moški ekipi lahko sodelujejo ženske le, če nimajo svoje ženske ekipe. V ženski ekipi ne morejo tekmovati moški.

 

3. VRSTNI RED TEKMOVANJA

 

Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Tekmuje se na 10 igralnih avtomatih.

 

4. ČAS TEKMOVANJA

 

Časovni termin tekmovanja ekipe se določi s predhodnim žrebanjem. Ekipe se morajo prijaviti najmanj 15 minut pred pričetkom tekmovanja pri vodji tekmovanja, nato ekipe ostanejo v bližini kraja tekmovanja, dokler ne izpadejo iz tekmovanja.

 

5. POTEK TEKMOVANJA

 

Vodja tekmovanja pokliče ekipe, ki so na vrsti za igranje. Če ekipe v petih (3) minutah ni pri določenem pikadu, se šteje, da je dosegla 0 zadetkov in ne more več igrati.

 

Tekmovalci morajo sami skrbeti, da bodo v določenem času na mestu tekmovanja. Menjava tekmovalcev med igro ni možna, igrajo lahko le prijavljeni tekmovalci.

 

Tekmovanje:

 1. Igra se na elektronskih pikadih.
 2. Sistem tekmovanja: direkten izpad (single elimination).
 3. Vsak tekmovalec ima na razpolago devet (9) pikad, ki jih meče v seriji po tri v treh krogih. Krogi se igrajo mešano: ekipa1, ekipa2, ekipa3 in ekipa4,…, pa spet ekipa1, ekipa2, ... Ekipa treh igralcev igra torej na en števec, vsak tekmovalec ima tri mete po tri pikade.
 4. Meti vseh treh igralcev se avtomatsko seštevajo in štejejo kot doseženo število točk.
 5. Zmaga ekipa, ki doseže več točk.
 6. Med ekipami, ki izpadejo v istem krogu, odloča o boljši uvrstitvi, katera ekipa je v tem krogu dosegla več točk.
 7. Ekipe, ki imajo enako število točk, igrajo še za uvrstitev. Za uvrstitev se mečejo tri (3) pikada in ekipa, ki ima več točk, zasede boljše mesto.
 8. Igra se po sistemu: PIKADO IMA VEDNO PRAV.

 

Ostala pravila igre:

 • Igralec ne sme prestopiti črte meta, medtem ko igra. Prestop pomeni diskvalifikacijo tekmovalca.
 • Če igralec vrže pikado prehitro, ko avtomat še ni pripravljen, se ta met ne ponavlja.
 • Meti puščic, vrženih mimo tarče, se ne ponavljajo.
 • Ekipa mora biti v času tekme popolna. Manjkajoči igralec ne more metati naknadno, ekipi se štejejo točke le od prisotnih tekmovalcev.

6. OPREMA

 

Organizator zagotovi elektronska pikada in pikada za metanje (puščice), vsak tekmovalec pa lahko uporablja tudi svoja pikada. Pikada za metanje prevzame kapetan ekipe, proti podpisu na zapisniku tekmovanja.

 

Ob zaključku igre se ekipi vpiše rezultat šele ko kapetan vrne pred igro prevzeta pikada.

 

7. EKIPE / TEKMOVALCI

 

Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani direktorja podjetja.

 

Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.

 

Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.

 

Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.

 

8. REŠEVANJE SPOROV

 

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje častnega razsodišča. V pomoč pri odločitvah glede točkovanja je vodja tekmovanja. Odločitev vodje tekmovanja je dokončna. V primeru, da se tekmovalna ekipa ne strinja z odločitvijo vodje tekmovanja, lahko vloži pisno pritožbo častnemu razsodišču, skladno z določili omenjenega

 

Pravilnika. Odločitev razsodišča je dokončna.

 

9. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor, na seji v februarju 2017.

 

Predsednik organizacijskega odbora

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon.

 

Organizator

Kostak d. d.

Leskovška cesta 2 a

8270 Krško

Kontakt

t   07 48 17 200

f   07 48 17 250

e  komunaliada2017@kostak.si

© 2017 Komunaliada2017.si